Hvad er Grundfos LIFELINK?

20. marts 2009

Hvad er Grundfos LIFELINK?

Grundfos LIFELINK er det nyeste skud på stammen af Grundfos New Businessselskaber.

Dets formål er at udvikle, sælge og servicere automatiske vandsystemer til primært landområder i tredjeverdenslande.

LIFELINK skal være en bæredygtig forretning i enhver forstand. Miljømæssigt, socialt og økonomisk. Der skal tjenes penge, så der er ikke tale om ulandsbistand. Derimod er LIFELINK Grundfos’ første skridt ind på det såkaldte BOP-marked. Vi taler om en stor del af de fire milliarder mennesker i verden, der lever for under 2 US dollars om dagen, og som er bunden af befolkningspyramiden (Bottom Of Pyramid).

LIFELINK-løsningen er teknisk set en kombination af det velkendte og gennemprøvede SQFlex-system med den avancerede SQFlexdykpumpe, drevet af solpaneler og kombineret med en lagertank til vandet og ikke mindst et automatisk betalingssystem, der fungerer ved hjælp af mobiltelefoner og dataoverførsel.

LIFELINK er også en innovativ forretningsmodel, hvor brugerne – typisk en mindre landsby i Afrika, Asien eller Latinamerika – skal købe systemet og får det finansieret gennem en lokal mikrofinansieringspartner, som LIFELINK samarbejder med. Tilbagebetalingen på lånet foregår så ved, at brugerne ved hjælp af mobiltelefoner betaler for det vand, de forbruger.

Fra den konto, pengene for vandet går ind på, bliver der ud over tilbagebetalingsdelen sat et beløb af til at dække løbende service og reparationer.

Beregninger viser, at et system typisk kan tilbagebetales over cirka fem år på denne måde. Derefter ejer landsbyen systemet og kan fx fortsætte med at betale en mindre vandpris til fortsat dækning af service. Systemet kan overvåges via internettet og sender automatisk SMS-fejlmeddelelser til LIFELINK’s lokale serviceafdeling.

Konceptet afprøves i praksis i 2009 i Kenya, hvorefter det er planen at udrulle det til andre lande i Østafrika og senere andre verdensdele.