Find produkter

Nulstil søgning
Viser 41 til 50 af 67 resultater
OCD-162 Oxiperm Pro
Klordioxidgenerator med integreret dosering til desinfektion af vand
PE Flex | Pumpebrønde tilpasset kundens behov
Grundfos PE Flex er individuelt opbyggede pumpestationer tilpasset den enkelte kundes behov – fra den lille drænbrønd til den store kloakbrønd.
PE Standard | Rotationsstøbte pumpebrønde
Leveres færdigmonterede med indvendig rørføring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og dæksel – klar til nedgravning og brug efter tilslutning.
PM2
Pressure Manager er et intelligent system, der styrer din pumpe i forhold til forbruget
PUST-pumpestationer
Fuldt program af modulopbyggede pumpestationer
RMQ
RMQ – regnvandsstyringer til overvågning og styring af regnvandsanlæg i henhold til EN 1717
S-pumpe
Pumpning af råvand, ufiltreret sort spildevand, slamholdigt vand, industrielt spildevand
SB- og SBA-dykpumper til brønde, søer og vandløb
Dykpumpe til pumpning af rent vand
SCALA2 | Den kompakte alt-i-en trykforøgerpumpe
SCALA2 er en kompakt og alt-i-en trykforøgerpumpe til en- og tofamiliehuse. Med SCALA2 vil dine kunder opleve et perfekt vandtryk i alle haner.
SE
Drænings-, spildevands- og kloakpumper