DME

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos DME Digital Dosing-pumper forener enestående nøjagtighed med brugervenlighed og dækker store doseringsmængder op til 940 l/t med få varianter.

Digital dosering

Brugen af en stepmotor/EC-drev optimerer styringen af slaghastigheden og gør den yderst præcis. Varigheden af de enkelte trykslag varierer afhængigt af flowindstillingen. Varigheden af sugeslagene er altid ens, men kan forlænges ved hjælp af antikavitationsfunktionen og således tilpasses behovet. På den måde suges der altid med den fulde slagmængde. Dette resulterer i trinløs dosering og lavere pulsering i doseringsanlægget – vigtige faktorer, når man ønsker at sikre jævn pumpning af afgassende medier, samt i installationer, som kræver lange sugeledninger.

DME-pumpeprogrammet har alle de samme fordele som de meget roste mindre pumper i Digital Dosing-programmet og gør således nøjagtig dosering nemmere end nogensinde.

Præcis og nem indstilling

Operatøren kan nemt installere pumpen og indstille den til at afgive præcist den mængde doseringsmedie, der kræves. Pumpeindstillingerne kan aflæses direkte i displayet i ml/t eller l/t, impulser eller batcher. Driftstilstanden vises ved hjælp af ikoner.

Nedreguleringsforhold 1: 800

Med et nedreguleringsforhold, der er 10 gange bedre end for traditionelt udstyr, giver DME Digital Dosing-pumperne maksimal fleksibilitet og nøjagtighed.

Nedregulering af sugeslaget til 75 %, 50 % eller 25 % af den maksimale hastighed sikrer optimal spædning og fortrængning af selv de vanskeligste medier.

Unik teknologi

En unik drevteknologi og mikroprocessorstyring sikrer præcis dosering med lav pulsering, selv når pumpen arbejder med trægtflydende eller afgassende medier. I stedet for konventionel justering af slaglængden, reguleres en DME-pumpes kapacitet ved hjælp af automatisk justering af motorhastigheden under trykslaget og en fast hastighed for sugeslaget. Dette sikrer optimal og ensartet blanding.

Fieldbus-kommunikation

Fieldbus-kommunikation er muligt med et Profibus-interface og kan bruges til levering af ydelsesdata og statusoplysninger med henblik på kvalitetskontrol, forebyggende vedligeholdelse og fremtidig reference.

Overbelastningsbeskyttelse

Indbygget overbelastningsbeskyttelse overvåger pumpens modtryk og beskytter den mod for høj trykbelastning.

Switch-mode-strømforsyning

Switch-mode-strømforsyningen sikrer, at Grundfos DME Digital Dosing-pumper kan anvendes overalt i verden inden for området 100-240 VAC – 50/60 Hz.

Adskillige materialevarianter

Pumpehovederne til DME-pumper fås i rustfrit stål, PVDF og miljøvenligt og omkostningseffektivt polypropylen.

Processer:

Dosering af biocider og kemikalier, smøremiddel til transportbånd, forskellige typer syre, lud, flokkulerings- og koaguleringsmidler, kationiske og anioniske polymerer med meget forskellige viskositeter, udfældningsmidler og desinfektionsmidler samt CIP-processer.

Anvendelse

  • Papir- og papirmasseindustrien
  • Tekstilindustrien
  • Levnedsmiddelindustrien
  • Industrielt procesvand og behandling af spildevand
  • Drikkevandsbehandling.

 

Funktioner og fordele

  • Digital dosering
  • Forhold 1: 800
  • Stor nøjagtighed – unik teknologi
  • Dosering af trægtflydende medier
  • Robusthed og driftssikkerhed.

 

Kontakt
Salgskontor

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales companyVælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050