DMH

Beskrivelse

Beskrivelse

DMH-membrandoseringspumper med hydraulisk stempel fra 0.15 l/t til 2 x 1500 l/t, med et trykområde fra 200 til 4 bar

Generelt

Grundfos DMH-programmet består af en række ekstremt stærke og robuste pumper til anvendelsesformål, der kræver driftssikker dosering og højtryksegenskaber, f.eks. procesteknik. DMH 28x er specielt konstrueret til højtryksformål fra 50 til 200 bar. Programmet er særdeles alsidigt. Det dækker et bredt flowområde og byder på pumpehoveder i forskellige størrelser, en række forskellige materialer samt diverse tilbehør. Over hele verden har vores kunder gennem mange år nydt godt af DMH-pumpernes problemfri drift.

Altid nøjagtig dosering

DMH-pumper har en meget høj doserings- og gentagelsesnøjagtighed. For DMH25x er variationen i doseringsflowet < ± 1.5 % inden for reguleringsområdet 10-100 %, og linearitetsafvigelsen er ± 2 % af fuldskalaværdien. For DMH28x er variationen i doseringsflowet < ± 1.0 % inden for reguleringsområdet 10-100 %, og linearitetsafvigelsen er ± 1 % af fuldskalaværdien.

Jævn dosering med lav pulsering

DMH-programmet forener avanceret drivteknologi og gearkinematik og sikrer derved jævn dosering med lav pulsering og uden trykspidser. Det betyder mindre belastning af alle anlægskomponenter, f.eks. rør og ventiler, og medfører længere serviceintervaller for hele anlægget.

Motorer, der passer til anvendelsesformålet

Til anvendelsesformål, der stiller særlige krav til motoren, byder det alsidige DMH-program på højkvalitetsmotorer til 50 Hz, 60 Hz og 100 Hz (med variabelt frekvensdrev (VFD)) samt om nødvendigt EX-klassificerede eller ATEX-certificerede motorer.

Perfekt materialevalg til hus og væskeberørte dele

DMH-modellerne har et robust hus af støbt aluminium med epoxybelægning, som passer til alle anvendelsesformål (gråt støbejern, hvis API 675 er påkrævet). Investeringsomkostninger og driftsomkostninger til reservedele holdes nede gennem hele pumpens levetid. Et bredt udvalg af materialer til pumpehoved, ventiler og tilbehør gør det muligt at vælge præcis den grad af kemikaliebestandighed, der er behov for. Alle væskeberørte dele skal være modstandsdygtige over for de anvendte kemikalier. Membranen er lavet af 100 % PTFE-materiale.

Sikker og problemfri drift

Den serielt integrerede overtryksventil og det aktive membranbeskyttelsessystem (AMS) sørger for, at pumpen og hele anlægget er beskyttet mod overtryk, i tilfælde af at afgangsledningen blokeres. Desuden garanterer afgasningsventilen på pumpen høj funktionel sikkerhed for pumpen, installationen og hele processen. Takket være aluminiumskapslingen og stempelmembranteknologien har DMH-pumper en særdeles lang levetid og lange serviceintervaller.

Godkendelser og certifikater

Til eksplosionsfarlige områder tilbyder vi EX-klassificerede eller ATEX-godkendte motorer og pumper. Til anvendelsesformål i petrokemikalieindustrien kan vi levere specielle udførelser af vores DMH-doseringspumper med API 675-certifikater.

Fleksibilitet mht. pumpekonfiguration og anvendelsesformål

Der kan leveres en række forskellige produktkonfigurationer, så der er noget, der passer til alle typer krav: Fleksibel flowstyring: manuel eller automatisk justering af slaglængde med elektrisk servomotor. Pumper med dobbeltmembran med fejlmelding eller specielle pumpehoveder med elektrisk opvarmning. Takket være doseringsmembranen i 100 % PTFE kan denne pumpeserie anvendes til alle formål. Væskeberørte dele fås i materialekombinationer, der passer til næsten alle doseringsopgaver. Vælg den optimale konfiguration til din specifikke doseringsopgave.

Velegnet til vanskelige anvendelsesformål

Kraftværker

Dosering af forskellige kemikalier på alle procestrin på kraftværker:

 • Til kedelfødevand, behandling af kølevand og procesvand (rensning af råvand, kemikalier til ionbyttere, ekstra vandbehandling og neutralisering af spildevand)
 • Dosering af ammoniak, hydrazin og fosfater ved højt tryk (kedelfødevand).

Den petrokemiske industri/olie- og gasindustrien, raffinaderier

Dosering af kemikalier i processer, der har at gøre med produktion af olie og gas (ikke borehuller og platforme):

 • Dosering af kemikalier til behandling af rengøringsvand og procesvand
 • Dosering af voks som smøremiddel i olierørledninger
 • Dosering af inhibitorer og antikorrosive kemikalier til beskyttelse af olierørledninger
 • Dosering af additiver og katalysatorer
 • Tilsætning af lugtstof til gas med henblik på at øge sikkerheden i tilfælde af lækage.

Behandling af procesvand og drikkevand

 • Barske miljøer (varmt klima, ørken, udendørsinstallationer)
 • Højere flow og tryk.

EX-zoner

 • ATEX-direktivet (94/9/EF), Gruppe II, Kategori 2 (Zone 1/21)
 • ATEX-direktivet (94/9/EF), Gruppe II, Kategori 3 (Zone 2/22).

Dosering af brandfarlige væsker

 • Dosering af alkohol eller metanol inden for spildevandsbehandling
 • Rensning af petroleum og benzin inden for maskinteknik og i lufthavne
 • Dosering af ætanol og metanol
 • Dosering af alkohol til desinfektion i forbindelse med pakning af kød og brød.

Fordele

 • Højtryksdosering op til 200 bar
 • Meget præcis dosering
 • Membran af 100 % PTFE som standard
Kontakt
Salgskontor

Køb doseringspumper hos vores forhandlere

Krüger A/S
PUMPEGRUPPEN A/S

Hovedkontor:
Gladsaxevej 363
DK-2860 Søborg

Tlf: +45 3969 0222
Fax: +45 3969 0806

kruger@kruger.dk

Hovedkontor:
PUMPEGRUPPEN A/S
Lundtoftegårdsvej 95
DK-2800 Kgs. Lyngby

Jyllands afd.:
PUMPEGRUPPEN A/S
Skrejrupvej 19
DK-8410 Rønde

Tlf.: +45 45 93 71 00
Fax: +45 45 93 47 55

info@pumpegruppen.dk


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby