Fejlfinding tryknedsivningbrønd

Serviceprocedure for Grundfos AP35B og AP12 pumpe i tryknedsivningsbrønd.

Ved pumpesvigt

1. Tjek, om der er strøm frem til pumpen, og tjek sikringer.

2. Tjek, om der er overgang (afledning) ved kabelsamling imellem strømforsyning og pumpekabel. Kabelsamling bør være placeret uden for anlæg, så der ikke opstår problemer med kondens/fugt og tæring fra spildevandets aggressive svovlbrinte.

3. Tjek, at der er vand i brønden. Vandstand må ikke komme ned under pumpens pumpehus, det vil sige den nederste 1/3 af pumpen.

4. Tjek, om pumpens start/stop-niveauvippe fungerer. Med en lang genstand løftes (aktiveres) niveauvippe op til startposition. Pumpen bør starte.
Sikr, at niveauvippe har fri bevægelighed i brønden.

5. Tjek pumpen ved at løsne snap-koblingen i toppen af trykrørføringen, og træk
pumpen op til terræn. Løft i trykrør. Bemærk: træk aldrig i pumpens el-kabel. Vend pumpen på siden, og tjek om pumpens pumpehjul drejer rundt. Tjek samtidig, at pumpens indløb ikke er tilstoppet Bemærk: Såfremt pumpen tjekkes med strøm tilsluttet, skal det udføres af aut. elinstallatør.

6. Problem med luft i pumpehus og trykrørsystem kan forekomme ved opstart af
anlæg eller efter bundtømning. Pumpen kan ikke pumpe/fjerne luft, hvorfor luftlomme bør forsøges rystet ud af pumpe- og trykrørsystemet. Snap-kobling i toppen af trykrørføring løsnes. Tag fat i trykrør fra pumpe, og bevæg pumpen op og ned i brøndens vand, således at luftlomme ”pumpes” ud. Hvis man vil være sikker på, at luftlommen er væk, kan man inden gensamling af trykrør/snap-kobling punktstarte pumpe og tjekke, at der kommer vand ud. NB! Sikr, at spildevand sprøjter ned i brønd.

7. Er problemet ikke løst, kontakt da venligst Grundfos’ nærmeste servicepartner.

Fejlskema for pumpen
fra Grundfos’ drifts-/ monteringsvejledning

FejlÅrsagAfhjælpning
1. Ingen motorreaktion ved start.a) El-tilslutningen er afbrudt.El-tilslutningen forbindes.
b) Motoren er afbrudt af niveauafbryderen.Niveauafbryderen justeres/udskiftes.
c) Sikringer er afbrændt.Sikringer udskiftes.
d) Termoafbryderen/ motorværnets termorelæ er udløst.Vent, indstil termoafbryderen genindkobler/ genindkobl motorværnets termorelæ.
e) Løberen er blokeret.Blokeringen fjernes.
f) Kortslutning i kabel eller motor.Den defekte del udskiftes.
2. Termoafbryderen/ motorværnets termorelæ udløser efter kort tids drift.a) Pumpemediets temperatur er for høj.Anvend anden pumpetype.
b) Løberen er helt eller delvist blokeret.Pumpen rengøres.
c) Manglende fase.Elektriker kontaktes.
d) For lav spænding.Elektriker kontaktes.
e) Motorværnets termorelæ er indstillet for lavt.Indstillingen justeres.
f) Forkert omdrejningsretning. Se afsnit 3.1 Kontrol af omdrejningsretning i drifts- og monteringsvejledningen.Omdrejningsretningen vendes.
3. Pumpen kører konstant eller giver ikke tilstrækkelig vandmængde.a) Pumpen er delvist tilstoppet af urenheder.Pumpen rengøres.
b) Afgangsledninge eller ventil er delvist tilstoppet af urenheder.Afgangsledningen rengøres.
c) Løberen sidder løst på akselen.Løberen efterspændes.
d) Forkert omdrejningsretning. Se afsnit 3.1 i drifts- og monteringsvejledningen, Kontrol af omdrejningsretning.Omdrejningsretningen ændres.
e) Forkert indstilling af niveauafbryder.Niveauafbryderen justeres.
f) Pumpen er for lille til den pågældende opgave.Pumpen udskiftes.
g) Løberen er slidt.Løberen udskiftes.
4. Pumpen kører, men giver ingen vandmængde.a) Pumpen er helt tilstoppet af urenheder.Pumpen rengøres.
b) Afgangsledningen eller kontraventil er helt tilstoppet af urenheder.Afgangsledningen rengøres.
c) Løberen sidder løst på akselen.Løberen efterspændes.
d) Pumpen er fyldt med luft.Pumpen og afgangsledningen udluftes.
e) Væskestand er lav. Pumpens indløb er ikke helt neddykket i mediet.Pumpen sænkes længere ned i mediet, eller niveauafbryderen justeres.
f) Niveauafbryder ikke frit bevægelig.Fri bevægelighed reetableres.