Optimering og rådgivning

Optimering og rådgivning

Den lige vej til energibesparelser

Beregninger viser, at hvis alle skiftede til pumpeanlæg med høj virkningsgrad, kunne verden spare 4 % af sit samlede elforbrug. Kombineret med en typisk tilbagebetalingstid på 1-5 år og en imponerende forrentning af investeringen er et skift til højeffektive pumper ikke kun sund fornuft – det er også en god forretning.

Med en grundig analyse af dit pumpeanlæg foreslår vi, hvordan du enten ved at optimere eller udskifte pumper vil kunne øge effektiviteten. Analysen viser, hvordan du kan reducere energiforbruget, så du kommer de ineffektive pumper - og det deraf følgende spild af energi og penge - til livs.

Fordele

  • Vurdering af levetidsomkostningerne i pumpe­systemer
  • Beregninger giver indblik i, hvornår et pumpesystem bør optimeres eller udskiftes
  • Overholdelse af lovgivning som fx Den Europæiske Unions EuP-direktiv, MEPS , og andre nationale og internationale standarder.

Læs løsblad

Energi Check

Energi Check

Niveauet over ’Udskiftning’ er Energy Check, som er en analyse, der udover data fra typeskiltet også tager udgangspunkt i nuværende udstyr, aktuelt forbrug (tryk, kWh-forbrug, flow) pumpens alder og driftstimer, samt andre kendte faktorer, der kan påvirke energiforbruget.

Ombygning og foring

Ombygning og foring

20-30 år gamle betonbrønde giver udfordringer mange steder. Foruden sætningsskader sender indsivning som følge af forvitring ofte pumperne på overarbejde, og de gamle brønde kan sjældent forenes med kravene til et godt arbejdsmiljø.

Pump Audit

Pump Audit

Et Pump Audit er et diagnostisk værktøj udviklet af Grundfos for at identificere overdrevet energiforbrug i enhver form for pumpesystem. Vores erfaring med Pump Audit viser, at 30-50 % af den energi, der forbruges af pumper, kunne spares.

Ombygning og foring

Tilstandsrapport

Som en del af tilstandsrapporten vil vores teknikere udføre en inspektion af dine pumpeinstallationer og levere en rapport, der beskriver, hvordan du kan opnå de beskrevne fordele.

Udskiftning

Udskiftning

Når der er tale om en simpel udskiftning af eksisterende pumper til fordel for nye energiøkonomiske modeller, tager vi afsæt i pumpens typeskilt, udskiftningstabeller og data fra Grundfos Product Center.