Reklamation/reparation

Kundeinformation

Årsag til udskiftning

Afkryds

Beskriv problemet

Skal udfyldes

Produktinformation

Find produktnummeret på din pumpe

* Krav
** Krav - Reklamationer skal indgives senest 30 måneder fra produktionsdato.
*** Pumpen skal være rengjort

Regler for forenklet reklamationsbehandling