Reklamation/reparation

Kundeinformation

Årsag til udskiftning

Afkryds

Produktinformation

Find produktionsdato på din pumpe

* Krav
** Krav - Reklamationer skal indgives senest 30 måneder fra produktionsdato.
*** Pumpen skal være rengjort

Regler for forenklet reklamationsbehandling