ECADEMY

Velkommen til

GRUNDFOS

ECADEMY

En online træningsplatform, der sikrer, at du som kunde hos Grundfos altid har den seneste viden om pumpeløsninger og -applikationer. Læs mere

Fordele

FÅ MERE VIDEN

Vælg en af nedenstående roller og kom i gang

MULIGHED FOR AT TESTE DIG SELV

Tjek emnerne ud og test dig selv

DINE EMNER

Præfabrikerede pumpestationer

Få mere viden om præfabrikerede pumpestationer til transport af spildevand, hvordan overvågningsløsninger kan optimere driften af stationerne, samt hvordan du planlægger mere omkostningseffektive renoveringsprojekter.

Grundfos Sololift2

Grundfos SOLOLIFT2 er et alsidigt program af løftestationer til private boliger og mindre erhvervsbygninger. Dette kursus præsenterer programmet og de vigtigste funktioner og fordele.

Grundfos MAGNA3

I dette kursus lærer du alt, du behøver at vide om Grundfos MAGNA3-cirkulationspumpen, herunder tekniske detaljer og fordele for installatører og boligejere.

Trykforøgning

Opdater din viden om Grundfos CM Booster og den avancerede CME Booster med konstanttrykfunktion for øget komfort.

Grundlæggende pumpeteori og pumpetyper

Har du brug for at genopfriske din viden om, hvordan pumperne fungerer og er klassificeret? Dette kursus giver svarene og præsenterer de pumpetyper, som Grundfos producerer.

Grundfos Unilift

Se, hvordan Grundfos Unilift KP, AP/AP-B og CC opfylder behovet for dræning i en række applikationer til private boliger.

Dykpumper til brønde og grundvandsapplikationer

Grundfos tilbyder et omfattende program af dykpumper til brønde og andre grundvandsapplikationer. Dette kursus præsenterer vores SP/SPA-, SQ- og SQE-brøndpumper.

Livscyklusomkostninger

Dette emne introducerer dig til begrebet livscyklus-omkostningsanalyse og afslører de skjulte omkostninger ved et pumpesystem.

Blandesløjfer

I dette kursus får du en generel introduktion til blandesløjfer og anlæg med blandesløjfer samt detaljer om, hvordan de fungerer.

Aircondition

I dette kursus får du to perspektiver på aircondition: Du lærer 1) hvordan du vælger den rigtige reguleringsform, og 2) hvad de forskellige anlæg koster, og hvor fleksible de er.

Desinfektion af vand

I dette kursus får du en introduktion til desinfektion af vand og dets forskellige anvendelsesområder. Du får også en sammenligning af de mest almindelige desinfektionsmetoder, og vi fortæller dig, hvilken metode der er den bedste.

Spildevand

I dette kursus får du en beskrivelse af de forskellige typer af spildevand i erhvervsbygninger, og det forklares, hvordan man undgår returløb. Du får desuden tips om, hvordan det ideelle spildevandsanlæg skal designes.

Grundfos Product Center

Oplev Grundfos Product Center, som er vores næste generation af et online søge- og dimensioneringsværktøj. Grundfos Product Center er stedet, hvor du finder reservedele eller servicekits og får hjælp med monteringen.
Lær også, hvordan man grupperer pumper i projekter, genererer projektdokumentation og samarbejder om projekter med andre i Grundfos Product Center.

Pumpedimensionering

Se, hvordan en grundvandsbrønd fungerer.

Overvågning og regulering

Dette kursus hjælper dig med at forstå, hvordan overvågnings- og reguleringsudstyr forbedrer virkningsgraden for komplekse vandingsanlæg.

Grundvandspumpning

Dette kursus indeholder alt, du behøver at vide om grundvandspumpning, herunder dimensionering, optimering af virkningsgrad, ydelsestilpasning og levetidsforlængende forholdsregler.

Introduktion til temperaturregulering

Dette emne giver dig en hurtig introduktion til temperaturreguleringsanlæg, herunder hvordan man optimerer dem, og hvad man skal være opmærksom på ved design af et.

Transport af spildevand

På dette kursus går vi under jorden og kigger på spildevandsbrønde, og hvordan man sikrer optimal ydelse ved hjælp af korrekt dimensionering og design.

Varmeanlæg i erhvervsbygninger

Dette kursus handler om varmeanlæg i erhvervsbygninger med særligt fokus på afbalancering og fordelene ved intelligente pumpeløsninger.

Spildevand i erhvervsbygninger

Se, hvordan du bedst fjerner spildevand fra kældre i erhvervsbygninger.

Vandtryksforøgning i erhvervsbygninger

Dette kursus handler om trykforøgning, og hvordan du kan øge komforten og reducere driftsomkostningerne ved at vælge den optimale løsning.

Grundlæggende hydraulik og pumpeydelse

Dette kursus introducerer grundprincipperne for hydraulik. Det hjælper dig også med bedre at forstå og overvåge pumpens ydelse.

Motorer og motorbeskyttelse

Dette kursus giver dig en bedre forståelse af motorer anvendt i pumper, og hvordan de skal beskyttes for at forlænge deres levetid.

Grundfos SCALA2 trykforøgerpumpe

I dette kursus præsenterer vi SCALA2-trykforøgerpumpens anvendelsesformål og fordele, herunder det perfekte vandtryk.

Grundfos SQE

I dette kursus får du en generel introduktion til dykpumper til brug i private boliger med særligt fokus på SQE-pumpen.

Banebrydende inline-pumpe (TPE3)

Grundfos TPE3 er en inline-pumpe med ekstremt høj virkningsgrad og en lang række intelligente funktioner. Få alt at vide om den her.

Omrøring på renseanlæg

Kurset vil give en forståelse af nye perspektiver inden for spildevandsrensning og viden om vigtigheden af at placere omrørere korrekt i beholderen. 

Grundfos vandforsyning

Dette kursus gennemgår løsninger til en hensigtsmæssig vandforsyning og fordelene ved trykstyring i systemet.

Genanvendelse af industrielt procesvand

I dette kursus får du en grundig introduktion til genanvendelse af industrielt procesvand og lærer om de forskellige typer af industrielle processer. Derudover får du også indblik i fordelene ved at tilføje intelligens til vandgenanvendelsesanlæg. 

LC-niveaustyring

I dette kursus introducerer vi dig til vores nyeste serie af LC-niveaustyringer. Vi giver dig først en grundlæggende introduktion, inden vi dykker ned i detaljerne og forklarer fordelene ved funktionerne. Du lærer også, hvordan man installerer niveaustyringen og sætter den i drift. 

Hvilken rolle spiller pumper i køletårne

I dette kursus introduceres du til, hvilken rolle pumper spiller i køletårne, når de anvendes til køling i industrielle processer

Den nye ALPHA2

Dette kursus introducerer dig til ALPHA2's funktioner og fordele og dens mange reguleringsformer med særligt fokus på effektiv og nem indregulering af varmeanlæg i private boliger.

Den nye ALPHA3

Denne del af kurset giver dig en grundig viden om ALPHA3, den første cirkulationspumpe fra Grundfos med indbygget Bluetooth, og har særligt fokus på de fordele, der er ved at bruge Grundfos GO-apps til kontrol og indregulering.

Få større indsigt i cirkulationspumper

Dette kursus i cirkulationspumper har til formål at vejlede dig i, hvordan du udskifter en gammel cirkulationspumpe og samler et ALPHA-stik. 

Grundfos Comfort

Grundfos COMFORT er vores program af varmtvandsanlæg til private husstande. Her får du detaljerede oplysninger om COMFORT og alle de avancerede teknologier, det bygger på.

Varmecirkulationspumper

Lær om de forskellige måder, varmecirkulationspumper anvendes på i private hjem, mens du opdaterer din viden om reguleringsformer og Grundfos' forskellige cirkulationspumper.

Varmtvandsanlæg

Under dette emne bliver du introduceret til varmtvandsanlæg samt programmet af Grundfos Comfort-pumper til recirkulering af varmt brugsvand, og hvordan de installeres og idriftsættes.

Løftestationer

Se, hvordan løftestationer anvendes i hjemmet, og lær alt om Grundfos SOLOLIFT2-programmet, herunder hvordan løftestationerne installeres og idriftsættes.

Drænpumper

Drænpumper bruges til at tømme bådeindendørs og udendørs områder for vand og andre væsker. I dette emne forklarer vi, hvordan pumperne fungerer, og præsenterer dig for hele Grundfos' sortiment af drænpumper.

Trykforøgeranlæg

Se, hvordan trykforøgerpumper anvendes i en- og tofamiliehuse og andre mindre bygninger, og få mere viden om Grundfos’trykforøgerløsninger.

Vis:

Du skal være tilmeldt Grundfos Ecademy, for at kunne registrere din kode.