ECADEMY

Om pumpekurver

blaa_streg_550x1

Om pumpekurver

Centrifugalpumpers ydelse kan aflæses i en række kurver. I figur 1 ses ydelseskurverne for en centrifugalpumpe. Løftehøjde,
effektforbrug, virkningsgrad og NPSH er vist som en funktion af flowet.


Fig. 1: Typiske ydelseskurver for en centrifugalpumpe. Løftehøjde, effektforbrug, virkningsgrad og NPSH vises som en funktion af flowet


Normalt dækker pumpekurverne i datahæfter kun pumpedelen. Derfor dækker det effektforbrug, P2-værdien, der er angivet i
datahæfter, kun den effekt, der tilføres pumpen (se figur 1). Det samme gælder for virkningsgraden, som kun dækker pumpedelen (η = ηP). I visse pumpetyper med integreret motor og muligvis integreret frekvensomformer, f.eks. vådløberpumper, gælder kurven for effektforbrug og η-kurven både for motoren og pumpen. I dette tilfælde er det P1-værdien, der skal tages højde for.

Pumpekurver beregnes generelt i henhold til ISO 9906 bilag A, som specificerer kurvernes tolerancer:

  • Q +/- 9 %
  • H +/-7 %
  • P +9 %
  • η-7 %

Fig. 2: Kurverne for effektforbrug og virkningsgrad dækker normalt kun pumpedelen, dvs. P2 og ηP

 

Herefter følger en kort præsentation af de forskellige pumpers ydelseskurver.

Løftehøjde, QH-kurven
QH-kurven viser pumpens løftehøjde ved et givent flow. Løftehøjden måles i meter væskesøjle [mVs]. Normalt anvendes enheden meter [m]. Fordelen ved at anvende [m] som måleenhed for en pumpes løftehøjde er, at QH-kurven ikke påvirkes af den type væske, pumpen skal håndtere.

Fig. 3: En typisk QH-kurve for en centrifugalpumpe. Et lavt flow giver stor løftehøjde, og et højt flow giver lav løftehøjde

 

Løftehøjde, QH-kurven
QH-kurven viser pumpens løftehøjde ved et givent flow. Løftehøjden måles i meter væskesøjle [mVs]. Normalt anvendes enheden meter [m]. Fordelen ved at anvende [m] som måleenhed for en pumpes løftehøjde er, at QH-kurven ikke påvirkes af den type væske, pumpen skal håndtere.


Virkningsgrad, η-kurven (Se udregninger og kurver i pdf.filen nedenfor.)
Virkningsgraden er forholdet mellem den leverede effekt og den effekt, der faktisk udnyttes. Inden for pumper er virkningsgraden ηP forholdet mellem den effekt, som pumpen leverer til vandet (PH), og effekttilførslen til akslen (P2):

hvor:

ρ er væskens massefylde i kg/m3,
g er tyngdekraftens acceleration i m/s2,
Q er flowet i m3/t, og H er løftehøjden i m.

For vand ved 20 °C og med Q målt i m3/t og H i m kan den hydrauliske effekt beregnes som:

Som det fremgår af kurven, afhænger virkningsgraden af pumpens driftspunkt. Derfor er det vigtigt at vælge en pumpe, som passer til det ønskede flow, og som sikrer, at pumpen fungerer i det mest effektive flowområde.


Effektforbrug, P2-kurven (Se udregninger og kurver i pdf.filen nedenfor.)
I figur 5 ses forholdet mellem en pumpes effektforbrug og flow. P2-kurven for de fleste centrifugalpumper ligner den, der er vist i figur 5, hvor P2-værdien stiger, når flowet stiger.


NPSH-kurve (Net Positive Suction Head)
(Se udregninger og kurver i pdf.filen nedenfor.)
En pumpes NPSH-værdi er det absolutte tryk, der som minimum skal være til stede på indsugningssiden af pumpen for at undgå kavitation. NPSH-værdier måles i [m] og afhænger af flowet. Når flowet stiger, stiger NPSH-værdien også (se figur 6).

..PDF

DA_Grundfos_Om pumpekurver.pdf (size: 0.2MB)

Download fil