ECADEMY

Typer af centrifugalpumper

Pumps_Task 05_main image_900x425

Typer af centrifugalpumper

Pumper findes i mange varianter, men kan generelt kategoriseres efter to driftsprincipper: Positive fortrængningspumper og
centrifugalpumper. Denne artikel omhandler udelukkende centrifugalpumper.

Centrifugalpumper bruges til mange formål i beboelsesejendomme:

  • Cirkulationspumper bruges til at cirkulere vand i lukkede anlæg, som leverer varme, aircondition og varmt vand
  • Trykforøgere øger koldtvandstrykket i et anlæg og bruges som kondensatpumper til dampkedler
  • Vandforsyningspumper bruges normalt til at levere vand fra brønde og fås både tørtopstillede og i dykkede
    versioner
  • Nogle centrifugalpumper bruges udelukkende til industriprocesser. Disse omfatter industripumper og
    spildevandspumper

Centrifugalpumpen blev opfundet af fysikeren Denis Papin i 1689 og er i dag verdens mest anvendte pumpe.
Centrifugalpumpen bygger på et enkelt princip: Væske ledes ind til navet og slynges ud mod periferien af løberne ved hjælp af centrifugalkraften. Konstruktionen er forholdsvis billig, robust og enkel, og den høje hastighed gør det muligt at forbinde pumpen direkte med en asynkron motor. Centrifugalpumpen giver en jævn væskestrøm og kan nemt drosles uden at beskadige pumpen.

 

 

Fig. 1: Væsken strømmer gennem pumpen


Lad os se på figur 1, som viser væskens strømning gennem pumpen. Pumpeindløbet fører væsken ind til midten af den roterende løber, hvorfra den slynges ud mod periferien. Denne konstruktion er meget effektiv og velegnet til håndtering af rene væsker. Pumper til håndtering af urene væsker såsom spildevandspumper er udstyret med en løber, som er udviklet specielt til at forhindre, at genstande sætter sig fast inde i pumpen. Hvis der opstår en trykforskel i anlægget, når centrifugalpumpen ikke kører, kan væsken stadig passere gennem den takket være det åbne design.

(Manglende figuere til næste afsnit kan ses i nedenstående pdf-fil)

Som det fremgår af figur 2, kan centrifugalpumper kategoriseres i forskellige grupper: Pumper med radialt flow, blandet flow og aksialt flow. Radialpumper og halvaksialpumper er de mest almindelige typer. Forskellige krav til en centrifugalpumpes ydelse, især løftehøjde, flow og installation, samt krav om økonomisk drift er blot nogle få af grundene til, at der findes så mange pumpetyper.
Figur 3 viser de forskellige pumpetypers flow og tryk. (Manglende figuere kan ses i nedenstående pdf.)

..PDF

DA_Grundfos_Typer af centrifugalpumper.pdf (size: 0.2MB)

Download fil