ECADEMY

Grundfos AUTOADAPT-algoritmen

Grundfos-autoadapt-brain-heating-task4_DK

Grundfos AUTOADAPT-algoritmen

AUTOADAPT-algoritmen har til formål at måle og analysere varmeanlægget under driften og tilpasse anlæggets ydelse
til det aktuelle varmebehov. Det gøres ved at optimere proportionaltrykkurvens position gennem en tretrinsproces.

Trin 1

"Anlægsanalysatoren" analyserer det varmeanlæg, som cirkulationspumpen er en del af. På grundlag af denne analyse fastslår AUTOADAPT, om cirkulationspumpens tryk er for højt, for lavt eller korrekt.

Trin 2

På basis af disse data fastsætter ”Kurvevælgeren” derefter den optimale proportionaltrykkurve for cirkulationspumpen.

Trin 3

Til slut reguleres pumpen iht. den valgte proportionaltrykkurve ved hjælp af funktionen ”Proportionaltrykregulering”.

 

ANLÆGSANALYSATOR --> KURVEVÆLGER --> PROPORTIONALTRYKREGULERING

..PDF

Grundfos AUTOADAPT algoritmen.pdf (size: 0.1MB)

Download fil