ECADEMY

Kalenderstyret drift

Kalender_1112x496

Kalenderstyret drift

Grundfos COMFORT-pumper med AUTOADAPT styres af en kombination af den vandtemperatur, der registreres i
anlægget, temperaturindstillingerne i ”Tstart” og ”Tstop” og kalenderloggen. Varianterne med AUTOADAPT bør kun anvendes i brugsvandsanlæg, hvor der er installeret en varmtvandsbeholder.

Hver gang der tappes varmt vand, ændres vandtemperaturen, hvilket registreres via cirkulationsledningen og logges i
tappekalenderen. Selv når en cirkulationspumpe starter, ændres temperaturen, så AUTOADAPT-algoritmen bestemmer,
om en ændring er forårsaget af pumpestarten, eller fordi der tappes varmt vand, og det er kun sidstnævnte tilfælde,
der logges i tappekalenderen.

Tappekalenderen dækker 14 dages tappehistorik (så weekenderne også medtages), og hver kalenderdag er opdelt
i tidsrum på 20 minutter. Når der tappes varmt vand, logges der et ”T” (for tapning) i det relevante tidsrum i
kalenderen. Hvis pumpen har stået på standby i otte timer, skylles anlægget automatisk i 15 minutter. Der logges
et F (for flushed = skyl) i kalenderen.

Baseret på kalenderloggen (dvs. de tidsrum, hvor der er registreret flest T’er), beregner AUTOADAPT, hvorfra det
er sandsynligt, at der tappes varmt vand næste gang og aktiverer den temperaturafhængige hysteresestyring,
20 minutter før den forventede tapning. Den deaktiveres igen, når der ikke forventes mere tapning.

 

..PDF

DA-Grundfos_COMFORT_NEW_Calendar controlled operation_article_4.pdf (size: 0.6MB)

Download fil