If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Grundfos-comfort-permanent-magnet-motor-task03

Mere COMFORT for langt mindre…

Kære [firstname] [lastname]

Dine kunder kan få langt mere ud af deres Grundfos COMFORT-recirkulationsanlæg til varmt vand, end de er klar over. Grundfos COMFORT PM-programmet består af to basisvarianter og to varianter
med indbygget AUTOADAPT, som sikrer, at pumpen kun kører, når det er nødvendigt.

Vælger du varianten med den intelligente AUTOADAPT-styring, som er velegnet til beholderanlæg, får boligejerne energibesparelser på op til 96 % samtidig med, at varmestrålingstabet fra rørene reduceres med op til 48 %.

Grundfos COMFORT-kurset forklarer præcis, hvordan produktet fungerer – også den unikke kalenderstyring, som gør, at COMFORT PM kan udføre sit arbejde ved at køre blot tre timer om dagen i gennemsnit. Jo mere du ved om Grundfos COMFORT PM, jo bedre vil dine kunder forstå, hvorfor den er det rigtige valg til deres hjem. Så gennemfør kurset i dag!

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy