ECADEMY

GFS_Mixing_Topic_Thumb_300x300_Master

Kurset vil give en forståelse af nye perspektiver inden for spildevandsrensning og viden om vigtigheden af at placere omrørere korrekt i beholderen. 

Omrøring på renseanlæg