ECADEMY

Introduktion til anvendelse af omrørere på renseanlæg

Forstå fordelene ved at anvende effektive omrørere med høj virkningsgrad