If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Grundfos_Monitoring_and_Controls_Topic

Du er god!

Kære [firstname] [lastname]

Tillykke! Du har gennemført emnet "Overvågning og regulering" i Ecademy. Vi håber, at du fandt emnet nyttigt. Med al denne viden, vil du nu være i stand til at tjene dine kunder bedre og forbedre din forretning.

Få mere information om overvårning og hvad vi kan tilbyde dig på vores hjemmeside www.grundfos.dk.

Med venlig hilsen
Ecademy Team
Recommended for you
Varmecirkulationspumper
Varmtvandsanlæg
Løftestationer
Drænpumper
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy