If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Pressuer booster topic image

Vi vil gerne takke dig!

Kære [firstname] [lastname]

Tak, fordi du gennemførte kurset om trykforøgere i Grundfos Ecademy. Vi håber virkelig, at både dine kunder og din virksomhed får gavn af det, du lærte i dette kursus.

Nu, hvor du er trykforøgerekspert, har du måske lyst til at se CME Booster i Grundfos Product Center, hvor du kan finde en masse yderligere oplysninger. Det gør du ved at klikke herunder.

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Se CME Booster i Grudfos Product Center

Vil du gerne vide mere om MQ Booster?

MQ_346x209
Grundfos Product Center har alle detaljer og specifikationer, og du er kun ét klik derfra.
Recommended for you
Varmecirkulationspumper
Varmtvandsanlæg
Løftestationer
Drænpumper
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy