If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy

Godt klaret. Har du mod på lidt mere?

Kære [firstname] [lastname]

Spildevand? Jeps. Du har nu gennemført et kursus og fået ny viden. Vi håber, at du vil kunne bruge denne nye viden i dine fremtidige pumpeinstallationer.

Spildevandshåndtering er et stort og kompliceret område. Måske har du lyst til at få mere viden på området. Hvis det er tilfældet, er du velkommen til at klikke på linket nedenfor og læse casen om Grundfos' løsning til spildevand fra kælderen. Her vil du finde mere nyttig, detaljeret viden om emnet.

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Varmecirkulationspumper
Varmtvandsanlæg
Løftestationer
Drænpumper
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy