ECADEMY

I forhold til en typisk cirkulationspumpe kan MAGNA3 reducere energiforbruget med op til: