If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Topic

Løft din viden!

Kære [firstname] [lastname]

Dette kursus består i øjeblikket kun af nogle få opgaver, men ved at gennemføre det får du meget større viden om Grundos SOLOLIFT2-løftestationer.

Kurset præsenterer programmet og fremhæver dets høje fleksibilitet og ydeevne. Der lægges særlig vægt på den servicevenlige konstruktion, mens introfilmen hjælper dig med at forklare kunderne, hvordan SOLOLIFT2 øger værdien af deres bolig.

Det er et kursus, du ikke må gå glip af!


Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Varmecirkulationspumper
Varmtvandsanlæg
Løftestationer
Drænpumper
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy