If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
WATER BOOSTING_CBS_MAIL_THUMB_MASTER

Trykforøgning i erhvervsbygninger

Kære [firstname] [lastname]

Konstant vandtryk – og rigeligt af det – er vigtigt i haner og brusere.
Grundfos Ecademy-kurset "Vandtryksforøgningsanlæg i erhvervsbygninger" giver en introduktion til grundprincipperne ved trykforøgning og viser, hvordan du designer det optimale anlæg. Kurset omhandler følgende tre nøgleemner:

• Hvor trykforøgning er nyttigt, og hvilke trykforøgerpumper der findes
• Hvorfor vælge et zoneinddelt anlæg frem for et anlæg med en enkelt trykforøger
• Hvordan intelligente pumpeløsninger opgraderer trykforøgeranlægget

Vi håber, at du får glæde af kurset. Klik nedenfor for at begynde kurset.

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy