If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Grundfos Ecademy Wastewater

Din viden om transport af spildevand er nu opgraderet. Godt klaret!

Kære [firstname] [lastname],

Du har nu gennemført Grundfos Ecademy-kurset "Transport af spildevand". Vi håber, at du får glæde af indholdet og kan bruge det i fremtidige spildevandsprojekter.

Hvis du gerne vil vide mere om spildevand, anbefaler vi at følge linket nedenfor for at få en trinvis vejledning i konfigurering af en præfabrikeret pumpestation. På under 15 minutter kan du konfigurere den perfekte pumpestation, komplet med brønd, pumpe, pumpestyring, niveauregulator, ekstern kommunikation og tilbehør. Gå til https://app.grundfos.com/pust/frontpage for at se vejledningen og få endnu større ekspertise i spildevand.

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy