If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Grundfos Ecademy Wastewater

Få større viden om transport af spildevand i tre præsentationer

Kære [firstname] [lastname],

Vi er glade for at kunne oplyse, at der er føjet et nyt kursus til Ecademy-programmet. Det hedder "Transport af spildevand" og målrettet ingeniører og teknikere, der allerede arbejder med spildevandsapplikationer. Kurset omhandler følgende fire emner:
• Spildevandstyper og det rigtige pumpevalg
• Dimensionering af spildevandsbrønde
• Et nærmere kig på brøndkomponenter og installationsprocessen
• Sådan hjælper S-tube-løberen med at imødegå spildevandsudfordringer

Klik nedenfor for at starte. Alle opgaver kan løses i den rækkefølge, du finder mest relevant for dit job. Vi håber, at indholdet vil være til hjælp i fremtidige projekter.

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy