ECADEMY

Water Distribution

Dette kursus gennemgår løsninger til en hensigtsmæssig vandforsyning og fordelene ved trykstyring i systemet.

Grundfos vandforsyning

EMNEOPGAVER

Trykstyring med vandtårn

Varighed (ca.) - min.

Se, hvordan du kan bevare et vandtårn i forsyningsnettet til brug i nødsituationer og stadig være i stand til at regulere trykket i vandforsyningsnettet.

Optimering af virkningsgraden med DMA'er

Varighed (ca.) - min.

Se, hvordan inddeling af vandforsyningen i zoner kaldet District Metering Areas i store byområder kan være med til at optimere forsyningsnettets virkningsgrad og sikre betydelige besparelser på drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.

Optimering af trykstyring i nettet

Varighed (ca.) - min.

Se, hvordan du optimerer trykstyringen i forsyningsnettet med trykforøgende og trykreducerende midler, der gør det muligt at opnå et forhåndsdefineret konstant minimumstryk.

Demand Driven Distribution

Varighed (ca.) - min.

Se, hvordan du kan opnå betydelige besparelser med trykstyring ved hjælp af den intelligente pumpeanlægsløsning Demand Driven Distribution.