ECADEMY

Klik på linket herunder, og få en præsentation af det nye Grundfos Ecademy

Ofte stillede spørgsmål

Rediger din e-mailadresse

Desværre kan du ikke ændre din e-mailadresse i øjeblikket. I stedet kan du tilmelde dig Grundfos Ecademy med en ny e-mailadresse.

Opdater dit navn

 1. Klik på Din profil i højre hjørne af menubjælken
 2. Klik på Rediger ved siden af Navn i den midterste række af Dine profildata
 3. Indtast dit fornavn og dit efternavn
 4. Klik på Opdater

Gendan en mistet eller glemt adgangskode

Sådan skifter du adgangskode, når du er logget på:

 1. Klik på Din profil i højre hjørne af menubjælken
 2. Klik på Skift ved siden af Adgangskode i den midterste række af Dine profildata
 3. Indtast din e-mail. Herefter modtager du en e-mail med et link, som du skal følge for at forny din adgangskode

Sådan skifter du adgangskode, når du ikke er logget på:

 1. Klik på knappen Login på forsiden
 2. Vælg Forny adgangskode
 3. Indtast din e-mail. Herefter modtager du en e-mail med et link, som du skal følge for at forny din adgangskode

Opdater dit mobilnummer

 1. Klik på Din profil i højre hjørne af menubjælken
 2. Klik på Rediger ved siden af Telefon (mobil) i den midterste række af Dine profildata
 3. Indtast dit telefonnummer
 4. Klik på Opdater

Opdater dine virksomhedsoplysninger

 1. Klik på Din profil i højre hjørne af menubjælken
 2. Klik på Rediger ved siden af Virksomhedsoplysninger i den højre række af Dine profildata
 3. Indtast dine virksomhedsoplysninger
 4. Klik på Opdater

Sådan skifter jeg rolle

Du kan altid skifte rolle.

 1. Klik på Din profil i højre hjørne af menubjælken
 2. Klik på Skift i nederste venstre hjørne under Ecademy-rolle
 3. Vælg den ønskede rolle
 4. Klik på Opdater

Hvad er Grundfos Ecademy?

Grundfos Ecademy er et helt nyt interaktivt uddannelsessystem. Systemet er webbaseret, så du kan bruge det, når du har tid - på arbejde eller derhjemme. Grundfos Ecademy giver dig adskillige fordele. Du får nyttig, opdateret viden om pumper generelt og om Grundfos-produkter, -teknologier og -applikationer i særdeleshed. Ved at deltage i programmet bliver du bedre til at yde professionel service over for dine kunder. Og sidst men ikke mindst bliver du belønnet for din indsats med små gaver.

Hvorfor skal jeg deltage i Grundfos Ecademy?

Med Grundfos Ecademy får du nyttig, opdateret viden om pumper generelt og om Grundfos-produkter, -applikationer og -teknologier i særdeleshed. Denne viden gør dig bedre til at rådgive dine kunder. Du bliver belønnet for din indsats med en valgfri gave.

Hvem kan deltage i Grundfos Ecademy?

Grundfos Ecademy er et online-uddannelsesprogram for installatører, grossister, rådgivere, servicepartnere og studerende. Ecademy er for dig, som ønsker at få mere viden om de Grundfos-produkter, du arbejder med i din hverdag.

Hvad handler uddannelsesmodulerne om?

Modulerne beskriver pumper generelt og Grundfos-applikationer og -teknologier i særdeleshed. 

Hvordan modtager jeg den gave, jeg har bestilt?

Når du bestiller en gave i præmiebutikken, leveres den til dig så hurtigt som muligt. Du kan vælge, om du vil have gaven leveret til din virksomhedsadresse eller din privatadresse. 

Kan jeg overdrage min profil og medlemskab til en kollega?

Nej, din profil og dit medlemskab kan ikke overdrages til en kollega eller andre. Du må heller ikke give dit brugernavn og adgangskode til andre, så de kan få adgang til din konto.

Kan jeg få en gave for at fuldføre et uddannelsesmodul?

For hvert fjerde overordnede emne du fuldfører, får du mulighed for at vælge en gave.

Hvorfor har jeg ikke modtaget min bestilte gave?

Vi tjekker løbende bestillinger fra forskellige medlemmer og samler dem sammen, hvorefter vi sender dem ud til jer. Det vil sige, at der kan gå et stykke tid, inden din bestilling bliver behandlet, og du modtager gaven - hav derfor lidt tålmodighed. Hvis du ikke har modtaget gaven en måned efter bestilling, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Hvordan kan jeg framelde mig Ecademy?

Du kan til enhver tid framelde dig Grundfos Ecademy. Gå ind på din profil, vælg rediger og tryk frameld.

Er ALPHA2 egnet til recirkulering af brugsvand?

Ja, ved større bygninger kan ALPHA2 uden problemer benyttes. Til en- og tofamiliehuse anbefaler vi Comfort PM med AUTOADAPT-fuktionen, da den tilpasser sig forbrugsmønstret i den pågældende installation.

Er ALPHA2 egnet til køleanlæg?

Grundfos har lavet nogle afgørende designændringer, der gør det muligt at anvende ALPHA2 i køleanlæg med medietemperaturer ned til +2 °C. Det betyder, at ALPHA2 ikke alene dækker dine opvarmningsbehov, men også op til 90 % af dine aircondition- og kølebehov. Pumpen er modstandsdygtig over for kondensdannelse: velegnet til køling af medier ned til +2 °C. APLHA2 har en bedre ydelse med markedsførende virkningsgrad (EEI ≤0,15) i et mere kompakt design. Forbedret hydraulik sørger for høj virkningsgrad og problemfri drift.

Kræver SOLOLIFT2 vedligeholdelse og hvor ofte?

Løftestationen kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse, men vi anbefaler, at du tjekker samlinger og rørtilslutninger mindst én gang om året. Du bør også udskifte kulfilteret én gang om året.

Kræver SOLOLIFT2 vedligeholdelse og hvor ofte?

Løftestationen kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse, men vi anbefaler, at du tjekker samlinger og rørtilslutninger mindst én gang om året. Du bør også udskifte kulfilteret én gang om året. 

Hvorfor skal jeg tilslutte et toilet direkte til SOLOLIFT2?

Ved installationer over kloakniveau anbefales det at lede spildevandet direkte til kloakken ved hjælp af naturlig hældning. I nogle tilfælde er dette dog ikke muligt, eller også er omkostningerne uforholdsmæssigt store. Især i forbindelse med renovering og modernisering kan det være vanskeligt at skabe en nedadgående hældning. En hvilken som helst sanitær enhed, som er placeret under kloakniveau (tilbagestrømningsniveau) eller langt fra hovedkloakrøret, kan nemt tømmes ved hjælp af SOLOLIFT2.
SOLOLIFT2 er velegnet til pumpning af spildevand fra steder i private boliger, hvor spildevandet ikke kan ledes direkte til hovedkloakken ved hjælp af naturlig nedadgående hældning. Brugen af SOLOLIFT2 letter installationen af toiletter, brusekabiner, håndvaske og andre sanitære enheder i kældre, i jordhøjde og på lofter, eftersom SOLOLIFT2 pumper spildevandet til hovedkloakrøret.

Kan jeg tilslutte en brusekabine og et toilet til en SOLOLIFT?

Ja, SOLOLIFT2 WC-3 er velegnet til pumpning af spildevand indeholdende toiletpapir og fækalier fra et enkelt toilet (med vandret afgang i henhold til EN 33/37), en håndvask, en brusekabine samt et bidet eller et urinal.

Hvad er en Unilift CC og en Unilift KP?

Unilift CC er en ettrins-drændykpumpe (kælderpumpe), der er designet til pumpning af afløbsvand og gråt spildevand. Når sien fjernes, kan der pumpes ned til et vandspejl på 3 mm over gulvet. Unilift CC er velegnet til både permanent og midlertidig installation og er udstyret med en kontraklapventil i afgangen for at forhindre tilbageløb fra rørsystemet. Et tilpasningsstykke sikrer gode tilslutninger til 3/4”-, 1”- og 1 1/4”-afgange. Unilift KP er en ettrinsdrænpumpe med halvåben løber, der er designet til pumpning af afløbsvand og gråt spildevand. 

Hvor anvendes en Unilift CC og KP?

Pumperne er velegnede til medier som rent og ikke-aggressivt vand, let snavset (gråt) spildevand, og til pumpning af:

 • Vand og regnvand inden for skovbrug
 • Vand fra bække og søer
 • Regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser
 • Vand til fyldning/tømning af containere, damme, tanke osv.
 • Spildevand fra brusekabiner, vaskemaskiner og afløb under kloakniveau
 • Svømmebadsvand
 • Drænvand fra grøfter
 • Grundvand (grundvandssænkning)
 • Husholdningsspildevand fra septiktanke og slambehandlingsanlæg (kun Unilift KP)
 • Spildevand fra viadukter, vejunderføringer og lign.

Hvor anvendes en Comfort PM?

Comfort-programmet er designet til recirkulationsanlæg til varmt brugsvand i en- og tofamiliehuse. Comfort PM-programmet har høj virkningsgrad og et energiforbrug på kun 5-8 W. Den intelligente Comfort AUTOADAPT PM tilpasser sig automatisk husstandens individuelle forbrugsmønster og kører kun, når der er behov for varmt vand. Pumpen har kugleløber og har - i modsætning til konventionelle vådløbermotorer - ingen roterende lejeaksel. Statoren overfører magnetfeltet til rotoren i pumpens vandførende del. Pumpen egner sig kun til tryksatte varmtvandsanlæg.
Den vandførende del af pumpen er hermetisk adskilt fra statoren ved hjælp af en kugleformet separator i rustfrit stål.

Hvilke funktioner og fordele har Comfort PM

 • ECM-teknologi med høj virkningsgrad                                                                                                                                                 
 • Energiforbrug mellem 5 og 8 W                                                                                                                            
 • ALPHA-stik  
 • Tre driftstilstande
 • AUTOADAPT                                                                                                                           
 • Gennemsnitlig driftstid på tre timer. Kan betyde besparelser på op til 96 % af strømforbruget og 48 % af
 • varmeforbruget sammenlignet med en konventionel cirkulationspumpe til varmt vand
 • Desinfektions- og skyllefunktion
 • Feriedrift: Minimalt energiforbrug og maksimal komfort takket være det unikke AUTOADAPT-system (kun AUTO-udgaven)

Hvad er AUTOADAPT?

AUTOADAPT-styringen virker forskelligt, afhængig af hvilken pumpe styringen sidder i. Hvis du har en Comfort PM-pumpe med AUTOADAPT-funktion, analyserer den husstandens forbrugsmønster for varmt vand og tilpasser pumpens ydelse hertil. Hver gang, der tappes varmt vand, ændrer temperaturen i varmtvandsrørene sig, så snart vandet ledes fra vandvarmeren. Dette registreres via den eksterne temperaturføler, som er monteret på varmtvandsrøret, og oplysningen gemmes i en tappekalender. Tappekalenderen indeholder altid to ugers tappehistorik, hvilket sikrer, at der tages højde for forskellige forbrugsmønstre på hverdage og i weekender. Hvis pumpen har stået på standby i otte timer, gennemskylles anlægget automatisk i 15 minutter.
De gemte data sikrer, at pumpen kun kører, når det er nødvendigt, hvilket reducerer energiforbruget markant, eftersom recirkulation imellem tapningerne reduceres til et minimum. Der kan opnås strømbesparelser på op til 96 % og varmebesparelser på op til 48 %. Hvis forbrugsmønstret ændrer sig fx i ferier registrerer AUTOADAPT stilstanden efter 24 timer, hvorefter pumpen går i ferietilstand.

Hvis du har en ALPHA2-pumpe med AUTOADAPT-funktion, tilpasses pumpeydelsen til det aktuelle
varmebehov i anlægget. Da tilpasningen af ydelsen sker gradvist, anbefaler vi at lade pumpen forblive i AUTOADAPT i mindst en uge, før pumpeindstillingen ændres.

Hvordan fungerer AUTOADAPT i en ALPHA2-pumpe?

En ALPHA2-pumpe med AUTOADAPT søger automatisk efter den laveste løftehøjde, der opfylder anlæggets behov. Den vil hele tiden finde den indstilling, hvor optimal komfort kombineres med minimalt energiforbrug.

REFERENCEINDSTILLINGER
Når ALPHA2 er indstillet på AUTOADAPT, starter pumpen på det beregnede, fabriksindstillede driftspunkt på en referencekurve. Med udgangspunkt i dette driftspunkt vil pumpen straks begynde at analysere varmemønstret. Hvis det faktiske driftspunkt med tiden afviger fra det beregnede driftspunkt, justerer pumpen automatisk ydelsen derefter.
Det vil sige, at hvis behovet fra varmeanlægget er større end det beregnede driftspunkt, så vælger pumpen en højere proportionaltrykkurve, og hvis behovet er lavere, vælges der naturligvis en lavere kurve.

NY REFERENCEINDSTILLING
Når indstillingen for proportionaltrykkurven ændres, så den passer til varmeanlæggets behov, beregner AUTOADAPT automatisk et nyt driftspunkt. Derefter starter processen igen med udgangspunkt i den nye indstilling: AUTOADAPT tilpasser sig hele tiden ændringerne i varmemønstret.

Hvad er EuP-direktivet?

Det såkaldte EuP-direktiv, som er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Eupæiske Union, trådte i kraft den 1. januar 2013. Direktivet definerer rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Energy-Using Products). Målet med direktivet er at reducere energiforbrugende produkters påvirkning af miljøet samt at støtte bæredygtig udvikling. Det velkendte A-G energimærke er derfor blevet erstattet af energieffektivitetsindekset (EEI), og kun de bedste af de nuværende A-mærkede cirkulationspumper opfylder de nye krav.

Energieffektivitetsindekset (EEI) er forskellen mellem det årlige energiforbrug for fx en ALPHA2 og standardforbruget for en typisk pumpe i samme klasse. ALPHA2-pumpens EEI er langt under EuP-kravene for 2013 og 2015, ligesom den overgår den højest fastsatte standard for sin klasse.
Kravet til EEI er således:
2013: EEI≤ 0,27  
2015: EEI≤ 0,23
Den bedste cirkulationspumpe på markedet på nuværende tidspunkt ligger på EEI≤ 0,20, hvilket kan blive kravet i 2017. Grundfos' ALPHA2-pumper har et gennemsnitligt EEI på 0,15 hvilket betyder, at pumpen er bedst i sin klasse.

Hvor meget kan mine kunder spare, hvis jeg installerer energieffektive pumper?

Med et EEI langt under EuP-kravene kan man opnå energibesparelser på op til 90 % i forhold til en typisk cirkulationspumpe og dermed sikre en bemærkelsesværdigt hurtig forrentning af sin investering. Det betyder selvfølgelig, at ALPHA2 mere end opfylder kravene i EuP-lovgivningen.