BEKRÆFTELSE AF

DELTAGELSE

Dato: 24-09-2020

null null

Har på Grundfos Ecademy gennemført de emner og quizzer, der er anført i bilaget.

Grundfos Ecademy er et online uddannelsesprogram for personer, som arbejder med pumper og pumperelaterede ydelser. Styrk din viden om pumpeprodukter, anvendelsesformål og pumpeteori i et interaktivt læringsmiljø på mobil, computer eller tablet.

www.grundfosecademy.dk


BILAG

Følgende emner og quizzer er gennemført på Grundfos Ecademy.

User 'anonymous'